Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная / Обращения граждан и юридических лиц / График приема

График приема

ГРАФИКИ приема граждан и представителей юридических лиц в центральном аппарате Комитета государственного контроля Республики Беларусь  и в комитетах государственного контроля областей.

Работа с обращениями граждан и представителей юридических лиц в Комитете государственного контроля Республики Беларусь организована в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года  № 300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц" , Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения" и Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 "О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц".Графік прыёму
  
ГРАФІКІ прыёму грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб у цэнтральным апараце Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь і ў камітэтах дзяржаўнага кантролю абласцей. 

Работа са зваротамі грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб у Камітэце дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь арганізавана ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 года № 300-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб", Дырэктывай Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2006 г. № 2 "Аб дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата і павышэнні якасці забеспячэння жыццядзейнасці насельніцтва" і Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка 2007 г. № 498 "Аб дадатковых мерах па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб".